Loading…
ITQ Transform! has ended
Back To Schedule
Thursday, October 4 • 15:15 - 15:50
Platformstrategie Rijkswaterstaat: Van PaaS als agile noodzaak tot hét standaard applicatie-platform

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Eind 2015 is Rijkswaterstaat gestart met het opzetten van een Platform-as-a-Service (PaaS) vanuit de wens om sneller nieuwe code te kunnen deployen en echt agile te kunnen gaan werken. In de afgelopen jaren is dit platform uitgegroeid tot hét platform waarop nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de business. Inmiddels draaien er meer dan 200 applicatie-instanties, waarvan er ca. 30 applicaties de produktie-status hebben. Het platform is inmiddels zo volwassen en stabiel dat het zeer binnenkort ook gebruikt gaat worden voor de meest missiekritieke applicatie binnen Rijkswaterstaat, het Landelijk Meetnet Water. In zijn presentatie zal Edwin verslag doen van de ontwikkeling die RWS op dit vlak heeft doorgemaakt, hoe een dergelijk platform met een zeer klein team beheerd kan worden en vertellen over de (platform)strategie en ambities die zij heeft voor de toekomst.

Deze sessie zal in het Nederlands zijn.

Speakers
avatar for Edwin Reinhoudt

Edwin Reinhoudt

Project Manager & Innovation lead, Reinhoudt PIC / Rijkswaterstaat
Application platforms (PAAS - Pivotal Application Services)Container Platforms (CAAS - Kubernetes)Big Data - GreenplumReplatformingDevOps - Organizational Impact


Thursday October 4, 2018 15:15 - 15:50 CEST
Gelagkamer