Loading…
ITQ Transform! has ended
Back To Schedule
Thursday, October 4 • 15:15 - 15:50
Pushing the limits of vGPU and Blast Extreme: building a VDI for multiplayer gaming!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

vGPU en Blast Extreme vormen een goede combinatie voor bijna alle use cases. Maar wat als u de grenzen van de VDI wilt verleggen en een F1 simulator binnen een virtuele desktop wilt draaien met een vergelijkbare user experience als een gaming-pc? In deze sessie zal Johan van Amersfoort uitleggen welke uitdagingen hij tegenkwam bij deze niet-dagelijkse use case en hoe hij deze oploste om de best mogelijke user experience te krijgen.

Thursday October 4, 2018 15:15 - 15:50 CEST
Voorhuis