Loading…
ITQ Transform! has ended
Back To Schedule
Thursday, October 4 • 16:45 - 17:20
Secure Desktop with NSX: Red versus Blue

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Een veilige digitale werkplek, welke organisatie wil dit niet? Is een digitale werkplek veilig of zijn er risico’s die moeten worden aangepakt? In deze sessie gaan we laten zien welke aanvalsscenario’s er mogelijk zijn: de hackers van de S-Unit gaan helemaal los op bekende én onbekende kwetsbaarheden binnen digitale werkplekken. Natuurlijk laten we ook de technieken zien die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren, en hoe aanvallen van virussen en malware kunnen worden voorkomen. Hou je vast voor een sessie vol adrenaline en live demo’s. Maak je klaar voor een battle van Red versus Blue over heerschappij van de digitale werkplek!

Speakers
avatar for Pascal van de Bor

Pascal van de Bor

EUC Consultant, ITQ Consultancy
avatar for Barry van Kampen

Barry van Kampen

Ethical Hacker, The S-Unit


Thursday October 4, 2018 16:45 - 17:20 CEST
Voorhuis